Vertrouwenspersoon bij v.v. Doetinchem

Met ingang van januari 2019 heeft het bestuur Toon Ebbers aangesteld als Extern Vertrouwenspersoon binnen de vvDoetinchem. De vertrouwenspersoon kan in actie komen als er sprake is van ongewenste omgangsvormen.

Wie is Toon Ebbers?
Toon Ebbers is 62 jaar, woont in Doetinchem en is al een aantal jaren vertrouwenspersoon bij andere organisaties/verenigingen. Daarnaast is hij ook budgetcoach en counselor die helpt bij het oplossen van problemen.

Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon heeft als missie er voor te zorgen dat ongewenste omgangsvormen stoppen!

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?
seksuele intimidatie
agressie
geweld
pesten
treiteren
discriminatie
cyberpesten (via Facebook, Whats-app etc.)

Is hier sprake van, ga dan naar de vertrouwenspersoon en meld het. Deze kan dan met betrokkene contact zoeken en kijken waar hij/zij mee geholpen kan worden. De vertrouwenspersoon beschikt over een netwerk van hulpverleners of overlegt met buurtcoaches.
Sommige mensen durven ongewenste omgangsvormen niet te bespreken uit angst niet geloofd te worden of – erger nog – zelf de schuld te krijgen. Geheel onterecht. Blijf niet met je probleem rondlopen. Maak het bespreekbaar.

Je kunt bij de vertrouwenspersoon ook melding maken van verandering van gedrag van een van de (jeugd)spelers of vrijwilligers. Hij gaat dan op zoek naar de achterliggende oorzaak?

Hoe werkt het?
De vertrouwenspersoon staat los van de organisatie en verlaagt daarmee de drempel voor iedereen binnen de club om contact te zoeken.

1.  Als je een klacht hebt, neem telefonisch of per e-mail contact op met de vertrouwenspersoon.

2.  In principe wordt een afspraak gemaakt op een neutrale plek of bij je thuis. Soms is telefonisch overleg al voldoende.

3.  De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en geeft deskundig advies.

4.  Je bepaalt zelf wat de vervolgstappen zijn.

 

Geheimhoudingsplicht…..

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, die ook voortduurt na beëindiging van de begeleiding van de melder van het ongewenste gedrag.
Er is één uitzondering. Als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag, wordt het dagelijks bestuur van de club op de hoogte gesteld. Mogelijk worden dan ook namen genoemd, zodat het bestuur gepaste maatregelen kan nemen.

Wil je meer informatie, dan kun je met Toon Ebbers contact opnemen (bel 06-83919685 of mail naar toon@succesvolmetjezelf.nl).

Meer nieuws

Aankomende activiteiten:

Geen activiteiten.

Archief
Scroll naar boven