Samenwerking vitaal sportpark noord

SAMEN IN BEWEGING VOOR VITALE WIJKEN EN VITAAL SPORTPARK NOORD.

Beste wijkbewoner,

Er is steeds meer bewijs voorhanden dat sporten en bewegen bij een sportvereniging niet alleen bijdraagt aan de gezondheid van bijvoorbeeld kwetsbare doelgroepen, maar ook bijdraagt aan sociale binding. Bij de sportvereniging ontmoet je je vrienden en je buurman. Sporten bij een sportvereniging geeft vaak zelfvertrouwen om ook weer op andere terreinen mee te gaan doen. Het voorkomt ook dat ouderen in een isolement terechtkomen en het draagt bij aan de sociale en sportieve ontwikkeling van kinderen.

Steeds meer sportverenigingen, zo ook de 6 verenigingen – organisaties die gevestigd zijn op Sportpark de Bezelhorst, willen een bijdrage leveren aan het helpen oplossen van de vraagstukken binnen het sociaal domein, zoals het tegengaan van overgewicht bij kinderen en het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen.

De verenigingen staan niet alleen klaar voor hun eigen leden, maar spelen ook in op sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in de drie grote wijken (Overstegen- Schöneveld – Noord) in Doetinchem. Zij zetten zich graag in voor het welbevinden en het (sportieve) geluk van de medemens. Hier worden leden en wijkbewoners alleen maar vitaler en beter van.

Ambitie

De verenigingen en organisaties hebben per 1 januari 2019 hun krachten gebundeld en werken in gezamenlijkheid met het wijknetwerk, onderwijs, maatschappelijke organisaties, Sportservice Doetinchem, Buurtplein en het bedrijfsleven aan een duurzame, sportieve en sociale leefomgeving waarin iedereen mag meedoen. Zo willen ze samen leefbaarheid en vitaliteit creëren voor iedereen in de wijken van Doetinchem Noord en het aanpalende buitengebied.

Sportpark de Bezelhorst is een belangrijke ontmoetingsplaats waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan. Om zowel op de korte als de lange termijn dit te willen verduurzamen en (sportief – sociaal maatschappelijk) nader vorm te geven, hebben de verenigingen gezamenlijk de ambitie uitgesproken om bij te dragen aan een vitaler Doetinchem Noord en een Vitaal Sportpark Noord mede vanuit een Open Club gedachte . Deze samenwerking en realisatie bieden volop kansen voor een toekomstbestendig bestaan van de sportverenigingen, het park en de leefbaarheid in de genoemde 3 wijken In Doetinchem.

“Een Vitaal sportpark stelt zich open voor verschillende sporten, activiteiten en andere organisaties, en is uitnodigend voor iedereen in de stad en met name voor de 3 genoemde wijken in Doetinchem. Denk aan gebruik van het park door de vereniging, BSO, onderwijsinstelling of ondernemer. Of het gezamenlijk aanbieden van activiteiten voor specifieke doelgroepen, een ruimte voor outdoor sporten door het gebied en het gezamenlijk promoten van activiteiten. Wij denken dat het belangrijk is dat verenigingen naast hun kernsport en leden kijken hoe zij in samenwerking met andere organisaties de vereniging, hun omgeving en de wijkbewoners vitaal kunnen houden én het sportpark goed kunnen benutten.”

De verenigingen en organisaties hebben vergelijkbare kansen en uitdagingen, die zij nu vaak individueel benaderen. Er is ruimte voor meer samenwerking om in de toekomst vitaal te blijven. De Open Club gedachte, waarin de activiteiten cluboverstijgend zijn, en de realisatie van een Vitaal Sportpark gaan hierbij enorm helpen.

Wij gaan samen voor meer gezondheid en vitale jaren. Mét elkaar, voor iedereen!

Scroll naar boven