Vitale wijken

Vitale Wijken- Vitaal Sportpark NOORD:

Meer gezonde jaren
Gezondheid is van mensen zelf. Publieke gezondheid richt zich op zaken waar burgers niet snel om zullen vragen, maar die wel nodig zijn voor een gezonde samenleving. Wijkbewoners die zich goed en gezond voelen, kunnen leren, werken en voor elkaar zorgen. Kortom: gezonde mensen doen mee aan de samenleving. Samen met de partners die verenigd zijn op het sportpark zijn er voldoende preventieve mogelijkheden om leefbaarheid en publieke gezondheid met elkaar via sport integraal te verbinden in de diverse domeinen.

Samenredzaamheid
Sommige doelgroepen mensen hebben een extra steun in de rug nodig of een gelegenheid, die voor hen gecreëerd en gestimuleerd wordt. Vitaliteit is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid en hier kunnen we verandering in aanbrengen. Samenredzaamheid is geen doel op zich.
Het is wel streven om dit voor zo veel mogelijk mensen te bereiken binnen de mogelijkheden. Samen maken we het verschil. Samen in beweging. Samen redden we ons.

Multisport ouders(en)
Een vitale aanpak om ouders en ouderen het plezier in sport positief te beïnvloeden, door een veelzijdig en doordacht aanbod aan sport en beweegactiviteiten. onder leiding van kwalificeerde docenten lichamelijke opvoeding.
Het programma richt zich vooral op niet sportende ouderen en de werende ouders in de leeftijd van 35-55 jaar Daarnaast zijn er ook activiteiten gericht op een gezonde en actieve leefstijl.

Senioren
Cijfermatig is dit de hardst groeiende groep. Door steeds hogere levensverwachting is zelf- samenredzaamheid en gezondheid een belangrijk maatschappelijk aandachtspunt. Een vitale leefomgeving verdient bijzondere aandacht. De senioren van nu zoeken afwisseling en beleving. Dit vraagt om een nieuwe aanpak voor deze groep en meer aandacht voor de grote verschillen, die in deze leeftijdsgroep kunnen bestaan.
Juist beweging en verenigingsleven kan weer bijdragen om ook voor een mentale gezondheid noodzakelijke sociale inbedding te zorgen.

Scroll naar boven