Privacybeleid

Het bestuur van vv Doetinchem vindt de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. In dit privacy beleid geven wij informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, sponsors en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt vv Doetinchem zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

In het kader de volgende doelen verzamelt en verwerkt vv Doetinchem persoonsgegevens:

  •  Wanneer je een lidmaatschap afsluit om je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  •  Wanneer je onze website bezoekt;
  •  Wanneer je contact hebt met vertegenwoordigers van vv Doetinchem. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien je ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, of ons via sociale media benadert;

Er is een inventarisatie gemaakt waarin, per groep, de grondslag en vastlegging van gegevens binnen vv Doetinchem is beschreven. Deze inventarisatie is op verzoek te verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@vvDoetinchem.nl

E-mail

vv Doetinchem kan via e-mail contact opnemen. Dit kan bijvoorbeeld in geval van bijzondere clubaangelegenheden, wedstrijdinformatie, betalingen, uitnodigingen voor Algemene Vergaderingen. Toestemming voor gebruik kun je intrekken door een e-mail te sturen naar info@vvDoetinchem.nl  onder vermelding van “verwijderen mailinglijst”.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

vv Doetinchem laat zelf geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Sociale Media

vv Doetinchem gaat graag, via het web en (eigen) sociale media kanalen, in dialoog met leden, toeschouwers, sponsor en geïnteresseerden. Doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via sociale media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. vv Doetinchem volgt actief hiervoor het internet en sociale media kanalen, zoals Facebook, Twitter en Instagram. vv Doetinchem behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, vv Doetinchem (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. vv Doetinchem is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan sociale media kanalen of de content op sociale media kanalen. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan kun je contact opnemen met vv Doetinchem via info@vvdoetinchem.nl.

Gebruik van foto’s

Op diverse kanalen zoals de website en sociale media kan vv Doetinchem foto- en beeldmateriaal plaatsen. vv Doetinchem neemt zich voor om voorafgaand aan plaatsing toestemming te vragen van diegene die op het materiaal staat afgebeeld. vv Doetinchem past dit extra zorgvuldig toe bij personen onder de 16 jaar. Mocht dit, om welke reden dan ook, niet afgegeven zijn, kan diegene (of ouder(s)/verzorger(s)) die op het materiaal staat verzoeken het materiaal te verwijderen dan wel te vernietigen. Dit verzoek moet gestuurd worden naar info@vvdoetinchem.nl.

Websites van vv Doetinchem en andere websites

Op de websites van vv Doetinchem tref je een aantal links aan naar andere websites. vv Doetinchem kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met jouw gegevens door die partijen. Lees hiervoor, indien aanwezig, de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

Vragen

Heb je bij het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je dit richten aan info@vvdoetinchem.nl

Wijzigingen

vv Doetinchem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de vv Doetinchem een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en in nieuwsbrieven.

Doetinchem, juni 2018

Scroll naar boven