Contributie met maximaal 5% omhoog

De lidmaatschapcontributies voor de leden van onze voetbalclub worden per 1 juli 2023 met maximaal 5 procent verhoogd, ook als de inflatie (de geldontwaarding) op dat moment meer is dan die 5%. De algemene ledenvergadering is op 1 december met dit voorstel van het bestuur akkoord gegaan.

De financiële positie van de club is de afgelopen paar jaar zodanig verbeterd, dat het niet nodig is om de volledige geldontwaarding in de contributies voor de leden door te berekenen. Alleen als de inflatie per 1 juli 2023 minder is dan 5% wordt die helemaal doorberekend.

Ook per 1 juli van dit jaar ontkwamen de leden al aan een fikse contributieverhoging. In de algemene ledenvergadering (ALV) van 10 november vorig jaar waren de aanwezigen akkoord gegaan met het bestuursvoorstel om de contributies alleen met het inflatiecijfer (berekend op het op basis van de Consumentenprijsindex, CPI) te verhogen. Niet wetende dat het CPI-cijfer per 1 juli 2022, o.a. door de sterk gestegen prijzen van energie en boodschappen,  maar liefst 8,6% zou zijn.

Een dergelijke verhoging van de contributies vond het bestuur veel te rigoureus. Daarom werd eigenhandig afgeweken van het ALV-besluit en werd de contributieverhoging per 1 juli van dit jaar beperkt tot 3%.

Het niet volgen van het ALV-besluit van destijds kreeg overigens op 1 december de volledige goedkeuring van alle aanwezigen.

Uitbreiding bestuur

In dezelfde vergadering werd het bestuur uitgebreid met een vijfde lid, Jan Flokstra. Hij was tussentijds al komen aanschuiven, maar zijn komst kreeg nu ook de officiële goedkeuring van de aanwezigen op ALV. Hij werd gekozen met 28 stemmen voor en 0 tegen.

Jan Flokstra heeft een langdurig voetbalverleden. Hij heeft in het eerste elftal gespeeld van ATC’65 in Hengelo Overijssel, dat destijds in de vierde klasse uitkwam. Bij deze club, die tegenwoordig meer dan zestig teams telt, was hij tevens jarenlang jeugdleider, jeugdtrainer en jeugdcommissielid. Daarna vertrok hij met zijn gezin naar de Achterhoek, waar hij vrijwilligerswerk bij v.v. Wolfersveen  deed. Toen zijn kinderen bij v.v. Zelhem gingen voetballen was hij bij die club achtereenvolgens ook jeugdleider, trainer en jeugdcommissielid.

Jan Flokstra (68) kwam bij v.v. Doetinchem terecht omdat hij daar sinds twee jaar meedoet bij het walking football. Hij woont nog wel steeds in Zelhem.

Hieronder zijn nog de Word-documenten te bekijken van het verslag van de algemene ledenvergadering van 10-11-2021 en het verslag over het seizoen 2021/2022.

Klik op de links hieronder om de volgende bestanden te downloaden en te lezen:

Notulen ledenverg. 10-11-2021
Jaarverslag 2021-2022

 

Meer nieuws

Aankomende activiteiten:

Geen activiteiten.

Archief
Scroll naar boven