Algemene ledenvergadering uitgesteld

Het bestuur heeft besloten de algemene ledenvergadering, die gebruikelijk bij onze club in november/december wordt gehouden, tot minimaal eind februari uit te stellen. Nu de lockdown tot minimaal 9 februari gehandhaafd blijft, zal de ALV waarschijnlijk niet eerder dan eind februari / begin maart gehouden worden. Hopelijk is dan de coronacrisis zodanig op zijn retour dat er weer met voldoende mensen mag worden samengekomen.

Normaal gesproken bezoeken gemiddeld ongeveer vijftig leden onze algemene ledenvergadering (ALV). Digitaal vergaderen, vanachter een beeldscherm, zou in deze coronacrisistijd een noodoplossing kunnen zijn. Maar gezien het feit dat het leeuwendeel van de gebruikelijke bezoekers deze vorm van overleg niet machtig is, heeft het bestuur besloten een ALV niet online te houden.

Hopelijk mag de kantine ergens in februari/maart weer open en kunnen we dan ouderwets, op een gezellige manier (met een drankje na afloop) vergaderen. Hopelijk is verder uitstel niet nodig.
Intussen hebben jullie als leden de tijd om te overwegen zitting te nemen in het bestuur. De huidige bestuursleden hebben hun zittingstermijn van drie jaar er bijna op zitten en enkelen willen niet doorgaan. We zoeken daarom versterking. Zorg dat onze club geen schip wordt zonder goede mensen aan het roer.
Voor aanmelding en meer informatie kun je contact opnemen met voorzitter Ger Melissen (06 – 2323 3501) of secretaris Jan Klomp (tel. 06 – 25 400 243).

Meer nieuws

Aankomende activiteiten:

Geen activiteiten.

Archief
Scroll naar boven