Bestuur beperkt verhoging contributie

In afwijking van het besluit van de algemene ledenvergadering heeft het bestuur besloten om de contributieverhoging per 1 juli niet op 5% te bepalen maar te beperken tot 4%.

In de algemene ledenvergadering van december waren de leden ermee akkoord gegaan om de verhoging van de contributie te beperken tot het inflatiecijfer op basis van de consumentenprijsindex (CPI), berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleen wanneer dat CPI-cijfer boven de vijf procent uit zou komen, zou de contributieverhoging maximaal 5% mogen zijn. Het laatst bekende CPI-cijfer (over mei 2023) is 6,1 %. In principe zou dit betekenen dat de contributieverhoging per 1 juli op 5% zou komen te liggen. Maar omdat onze club sinds enige tijd een belangrijke inkomstenbron heeft via verhuur van de kantine (o.a. aan bridgeclub De Honneur en het project Graafschap Helpt Scoren) heeft het bestuur besloten om de verhoging te beperken tot 4%. Het leven is immers, ook voor onze leden, al duur genoeg.

Overigens wordt/is een deel van de verhuurinkomsten ook ingezet voor energiebeparende maatregelen zoals dubbele beglazing in de kantine en de aanschaf van een warmtepomp. Hiermee hebben wij de sterke stijging van de energiekosten weten te beperken.

De nieuwe contributiebedragen, die per 1 juli gelden, vind je op deze website door onder het onderwerp ‘Word lid bij v.v. Doetinchem’ door te linken naar ‘Actuele contributies’ onder het kopje ‘Kosten’.

 

Meer nieuws

Aankomende activiteiten:

Geen activiteiten.

Archief
Scroll naar boven